یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

۱۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۹
دی

مولودی زیبا از کریمی

  • طلبه گمنام
۲۹
دی
  • طلبه گمنام
۲۹
دی

روی بچه های متأهل یک جور دیگه

  • طلبه گمنام
۲۹
دی

🌸«شعری بسیار زیبا و پر معنا با تمام حروف الفبا برای خدا»🌸

  • طلبه گمنام
۲۹
دی

  • طلبه گمنام
۲۹
دی

  • طلبه گمنام
۱۹
دی

🌺  خاطرۀ زیبا استاد پناهیان از توپ‌بازی با پسرش و یک گفتگوی ماندگار🌺

  • طلبه گمنام
۱۹
دی  • طلبه گمنام
۰۴
دی
  • طلبه گمنام
۰۴
دی  • طلبه گمنام