یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۸
شهریور

"چگونه می شود شهید شد"

  • طلبه گمنام