یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

۱۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۸
خرداد

  • طلبه گمنام
۲۸
خرداد

  😏😍

🍤🍟🍕🍝

🍃👈سخنان بسیار جالب حجة الاسلام  ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ :

  • طلبه گمنام
۲۸
خرداد

  • طلبه گمنام
۲۸
خرداد

سحری خوردن کنار آرپی چی و مسلسل،

  • طلبه گمنام
۲۷
خرداد

مجلس ترحیم خودم

  • طلبه گمنام
۲۷
خرداد

باکنایه مصرعی می گویم و رد می شوم

دست حیدر، دست زینب، دست این غواص ها...

  • طلبه گمنام
۲۷
خرداد

لباس غواصى با بدبختى از اروپا وارد میکردند،

  • طلبه گمنام
۲۶
خرداد

ف

  • طلبه گمنام
۲۵
خرداد

  • طلبه گمنام
۲۵
خرداد

  • طلبه گمنام