یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

یادداشت‌های یک طلبه گمنام

نوشته‌هایی درباره آن چه که هدف از خلقت ماست

۱۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۹
ارديبهشت

آقا یعقوب! میخواهی پدر را از پسر جدا کنی...؟

  • طلبه گمنام
۲۹
ارديبهشت

بسیار بسیار زیبا

از نگاه نکردن به دختران درحال شنا تا .....

  • طلبه گمنام
۲۹
ارديبهشت

شهدا شرمنده ایم...

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻟﺬﺕ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

  • طلبه گمنام
۲۷
ارديبهشت

🌹🍃🌹🍃🌹🍃

😂😂😂خاطره ای زیبا و خنده دار از جنگ...😂😂😂 

  • طلبه گمنام
۲۷
ارديبهشت

  • طلبه گمنام
۲۷
ارديبهشت

  • طلبه گمنام
۲۷
ارديبهشت

  • طلبه گمنام
۲۶
ارديبهشت

سلطان به وزیر گفت ۳ سوال میکنم.

  • طلبه گمنام
۲۵
ارديبهشت

  • طلبه گمنام
۲۴
ارديبهشت

برخی ازخاطرات شهیدزین الدین

  • طلبه گمنام